محسن حسنی

سرویس ها
برخی همکاری‌ها
برخی دوره‌های آموزشی
کتاب مختصر "رواشناسی مشتری آنلاین"

برای آشنایی با دنیای جدید مشتریان آنلاین توصیه میکنم کتاب “روانشناسی مشتری انلاین” را مطالعه کنید.

از این طریق هم با بخشی از آموزش های دکتر محسن حسنی آشنا می‌شوید و هم تا حدودی نسبت به سبک فکری و توانمندی های محسن حسنی شناخت پیدا می‌کنید.

پیام خود را برای محسن حسنی بنویسید

زنبیل خرید